• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/gokhanaycom
  • https://twitter.com/gokhanaycom
  • https://www.instagram.com/gokhanaycom/
  • https://www.youtube.com/c/gokhanaycom
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam132
Toplam Ziyaret1683087
DKAB AKADEMİ OYUN
DKAB TABU OYUNU
ÇALIŞMA KAĞITLARI
OKUL ZİLİ SESLERİ
Dînî Maket Materyaller
SINAV GÖREVİ

7. Sınıf Kazanım Sunuları

7. SINIF DKAB KAZANIM BAZLI SUNULAR


1. ÜNİTE : MELEK VE AH İRET İNANCI
ÖĞRENME ALANI: İNANÇ
ÜNİTE KAZANIMLARI

 1. Varlıklar âlemini sınıflandırarak özelliklerini örneklerle açıklar.

2. Meleklerin özellikleri ve görevlerinin neler olduğunu belirtir.

3. Meleklerin iyiliğin ve güzelliğin sembolü olduğunun farkında olur.

4. Melek inancının, davranışları güzelleştirmedeki rolünü fark eder.

5. Cinlerin varlığı ile ilgili Kur’an’dan örnekler verir.

6. Şeytanın kötülüğünden korunma hususunda Kur’an’ın öğütlerinden örnekler verir.

7. Ruh çağırma, falcılık, sihir ve büyü gibi batıl inançların toplum üzerindeki olumsuz etkilerini fark eder.

8. Ahiret, kıyamet, yeniden dirilme gibi kavramların anlamlarını açıklar.

9. Hesap, mizan, cennet ve cehennem gibi kavramların anlamlarını açıklar.

10. Ahiretin varlığını Kur’an’dan örneklerle açıklar.

11. Allah’ın adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişkiyi fark eder.

12. Ahiret inancının bireyin hayatı anlamlandırmasına nasıl katkı sağladığının farkında olur.

13.İnsanın dünya hayatında yaptıklarının karşılığı olduğunu günlük hayattan örneklerle açıklayarak iyi davranışlarda bulunmaya, kötü davranışlardan sakınmaya istekli olur.

14. Nâs suresini ezbere okur ve anlamını söyler.2. ÜNİTE : ORUÇ İBADET İ
ÖĞRENME ALANI: İBADET
ÜNİTE KAZANIMLARI

1. Ramazan ayının önemini ve bu ayı önemli yapan hususları açıklar.

2. Orucu tanımlayarak niçin oruç tutulduğunu açıklar.

3. Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları açıklar.

4. Muharrem orucunu açıklar.

5. Oruç tutan kimsenin dikkat etmesi gereken hususları örnekleri ile açıklar.

6. Orucu bozan durumların neler olduğunu belirtir.

7. Orucun birey ve toplum üzerindeki yararlarını çevresinden örnekler vererek açıklar.

8. Oruç ibadetinin kişi iradesi ve davranışları üzerindeki etkisini açıklar.

9. Ramazan ayına ve bayramına yönelik duygu ve düşüncelerini paylaşır.

10. Mâûn suresini ezbere okur ve anlamını söyler.


3. ÜNİTE : B İR İNSAN VE PEYGAMBER OLARAK HZ. MUHAMMED
ÖĞRENME ALANI: HZ. MUHAMMED(S.A.V.)
ÜNİTE KAZANIMLARI

1. Hz. Muhammed’in bizler gibi bir insan olduğuna ayetlerden örnekler vererek açıklar.

2. Hz. Muhammed’i diğer insanlardan ayıran en önemli özelliğini açıklar.

3. Hz. Muhammed’in peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerine ayetlerden örnekler verir.

4. Hz. Muhammed’in görevlerinden birisinin Kur’an’ı açıklamak olduğunu söyler.

5. Hz. Muhammed’in insanları baskı ve zor kullanmadan uyarma ve aydınlatma görevinin olduğunu fark eder.

6. Hz. Muhammed’in insanlık için niçin bir rahmet olarak gönderildiğini fark eder.

7. Hz. Muhammed’in tutumlarından hareketle kendi davranışlarını değerlendirir.
4. ÜNİTE :İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR
ÖĞRENME ALANI: KUR’AN VE YORUMU
ÜNİTE KAZANIMLARI

1. Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder.

2. Din anlayışındaki yorum farklılıklarını fark eder.

3. İslam düşüncesindeki yorum biçimlerini sınıflandırır.

4. İslam düşüncesindeki tasavvufi yorum biçimlerini tanır.

5. Alevi-Bektaşi geleneğindeki temel kavramları açıklar.

6. Din anlayışındaki farklılıkların niçin birer zenginlik olduğunu açıklar.

7. Din anlayışındaki yorumların vukufla olabileceğinin farkında olur.

8. Dinde zorlama olmadığını ayet ve hadislerden örneklerle açıklar.
5. ÜNİTE : D İN VE GÜZEL AHLAK
ÖĞRENME ALANI: AHLAK
ÜNİTE KAZANIMLARI


1. Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü açıklar.

2. İslam’da övülen ahlaki tutum ve davranışlara Kur’an’dan ve Hz. Muhammed’in hayatından örnekler verir.

3. Ahlaklı olmanın birey ve toplum hayatındaki önemini yorumlar.

4. Ahlaki tutum ve davranışları yerine getirmeye istekli olur.

5. Ahlaki olmayan tutum ve davranışlara yönelik çözüm önerilerinde bulunur.
6. ÜNİTE : KÜLTÜRÜMÜZ VE D İN
ÖĞRENME ALANI: DİN VE KÜLTÜR
ÜNİTE KAZANIMLARI

1. Kültürün anlamını ve kültürü oluşturan ögeleri belirtir.

2. Din ile kültür arasındaki ilişkiyi açıklar.

3. Dil, örf, âdet, musiki ve mimarideki dinî motiflere örnekler verir.

4. Kültürel değerleri korumaya özen gösterir.

5. Laiklik kavramını açıklar.

6. Bireyin özgür biçimde herhangi bir dini, inancı seçmede ve o inançla ilgili düşüncelerini ifade etmede laikliğin güvence olduğunu açıklar.

ANKARA NAMAZ
TWITTER
DKAB TELEGRAM GRUBU
SEÇME ŞİİRLER
TAVSİYE FİLMLER
TAVSİYE KİTAPLAR