• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/gokhanaycom
  • https://twitter.com/gokhanaycom
  • https://www.instagram.com/gokhanaycom/
  • https://www.youtube.com/c/gokhanaycom
    • 2010 yılından beri sizlerle...
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam49
Toplam Ziyaret1886995
DKAB AKADEMİ OYUN
DKAB TABU OYUNU
OKUL ZİLİ SESLERİ
SINAV GÖREVİ

5. SINIF SUNULARI


►DİKKAT!!! Tüm kazanımlara ait sunular yüklendi.

Kazanımlara tıklayıp indirebilirsiniz.


5. SINIF

1. ÜNİTE ALLAH İNANCI

KONULAR

1. Allah vardır ve birdir.
2. Allah yaradandır.
3. Allah Rahman ve Rahim'dir.
4. Allah görür ve işitir.
5. Allah'ın her şeye gücü yeter.
6. Allah ile irtibat : Dua
7. Bir peygamber tanıyorum: Hz. İbrahim
8. Bir sure tanıyorum: İhlas suresi ve anlamı

KAZANIM SAYISI 8

DERS SAATİ 18

9 HAFTADA İŞLENECEK

5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.

5.1.2. Allah’ın her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder.

5.1.3. Allah’ın Rahman ve Rahim isimlerinin yansımalarına örnekler verir.

5.1.4. Allah’ın her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.

5.1.5. Allah’a imanın insan davranışlarına etkisini fark eder.

► Kültürümüzden Allah sevgisi ile ilgili örneklere de yer verilir.

5.1.6. Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 

► Bireyin hangi durumlarda ve nasıl dua etmesi gerektiğine değinilir.

► Kur'an-ı Kerim'de geçen peygamber dualarına, Hz. Muhammed'in yaptığı dualara ve kültürümüzdeki dua örneklerine yer verilir.

► Nehcü'l-Belağa'dan ve dilimize yerleşen kalıplaşmıi dua cümlelerinden örnekle verilmeye özen gösterilir.

► Öğrencilerin kendi cümleleri ile yazılı veya sözlü olarak dua örnekleri oluşturmalarına yönelik etkinliklere yer verilir.

5.1.7. Hz. İbrahim’in tevhide davetini özetler.

► Kazanım, Enbiya suresi çerçevesinde ayrıntıya girilmeden ve öğrenci düzeyi dikkate alınarak ele alınır.

5.1.8. İhlas suresini okur, anlamını söyler.

► İhlas suresi ile ilgili kısa açıklamlara yer verilir, surede tevhid inancıyla ilgili verilen mesajlar belirlenir ve sureşn nerelerde okunduğuna değinilir.


Anahtar Kavramlar

Esma-i hüsna, hanif, tevhid, ihlas, kıssa 

 
Allah'ın isimleri tanıtılırken öğrencilerin tecrübeleri, hazır bulunuşluk düzeyleri ve seviyeleri dikkate alınır. Allah'ın isimleri, ayet ve hadisler başta olmak üzere edebi metinler aracılığıyla dolaylı olarak verilir. Allah sevgisini esas alan, müsamahakar, tedriciliği önceleyen, öğrencilerin dikkatini çevresine yönlendiren bir yaklaşım benimsenir. Ayrıca kültürümüzde Allah sevgisini yansıtan edebi metinlerin yanısıra sanat eserlerinden de yararlanılır.
2. ÜNİTE RAMAZAN VE ORUÇ

KONULAR

1. Ramazan Orucu ve Önemi
2. Ramazan ve Oruçla İlgili Kavramlar
3. Kültürümüzde Ramazan ve Oruç
4. Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Davud (as.)
5. Bir Dua Tanıyorum: Rabbena Duaları ve Anlamı

KAZANIM SAYISI 5

DERS SAATİ 12

6 HAFTADA İŞLENECEK

5.2.1. Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder.

► Ramazan ayının aynı zamanda bir Kur'an ayı olduğuna vurgu yapılır ve Kadir gecesinin önemine değinilir.

Oruçlunun dikkat etmesi gereken hususlara da değinilir.

► Farz, vacip, sünnet, müstehap kavralarına seviye göz önünde bulundurularak kısaca değinilir.

5.2.2. Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar.

► Ramazan ve oruçla ilgili sahur, imsak, iftar, tervaih ve fitre kavramları açıklanır.

► Düzeye uygun iftar dualarına yer verilir.

5.2.3. Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır.

► Mukabele okuma, mahya, hırka-i şerif ziyareti, diş kirası, tekne orucu gibi konulara yer verilir. Ramazan ve oruçla ilgili örneklerde çocuk diline yerleşmiş ifadelerin yer verilmesine özen gösterilir.

5.2.4. Hz. Davud’un hayatını özetler.

► Kazanım, sahih kaynaklarda yer alan rivayetler ışığında ayrıntıya girilmeden ve öğrenci düzeyi dikkate alınarak ele alınır.

5.2.5. Rabbena dualarını okur, anlamını söyler.

► Rabbena duaları ile ilgili kısa açıklamalara, duaların Kur'an'da geçtiği yerlere ve nerelerde okunduğunu içeren bilgilere öğrenci seviyesine göre yer verilir.


Anahtar Kavramlar

Ramazan, oruç, Rab


► Konular günlük hayattan ve öğrencilerin somut deneyimlerinden örneklerle işlenir. Ayet, hadis, ramazan oruç, muharrem , aşure gibi konularla ilgili atasözü, vecize, beyit, ilahi, nefes gibi düzeye uygun edebi metinlerden yararanılır.
3. ÜNİTE ADAP VE NEZAKET

KONULAR

1. Nezaket Kuralları
2. Selamlaşma Adabı
3. İletişim ve Konuşma Adabı
4. Sofra Adabı
5. Hz. Lokman'dan Öğütler
6. Bir dua tanıyorum: Tahiyyat duası ve Anlamı

KAZANIM SAYISI 6

DERS SAATİ 12

6 HAFTADA İŞLENECEK

5.3.1. Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir.

► Kişisel mahremiyetin önemine değinilir ve bu konuda dikkkat edilecek hususlar üzerinde durulur.

5.3.2. Selamlaşma adabına riayet eder.

5.3.3. İletişim ve konuşma adabına uygun davranır.

► İletişim adabı konusunda internet ve sosyal medya adabına da değinilir.

5.3.4. Sofra adabına riayet eder.

► Helal kazanç, helal lokma gibi konulara kısaca değinilir.

5.3.5. Hz. Lokman’ın öğütlerini hayata yansıtmaya özen gösterir.

► Lokman suresi, 12-19. ayetlerde tavsiye edilen davranışlara öğrenci seviyesine uygun bir şekilde yer verilir.

5.3.6.Tahiyyat duasını okur, anlamını söyler.

► Tahiyyat duası ile ilgili kısa açıklamalara ve duanın nerelerde okunduğunu içeren bilgilere yer  verilir.


Anahtar Kavramlar

adap, nezaket, selam

► Konular günlük hayattan ve öğrencilerin somut deneyimlerinden örneklerle işlenir. Ayet, hadis, kültürümüzden deyiş, nefes, şiir ve beyit gibi düzeye uygun edebi metinlerden yararanılır.
 

4. ÜNİTE HZ. MUHAMMED VE AİLE HAYATI
KONULAR

1. Hz. Muhammed'in evliliği ve çocukları
2. Bir  eş olarak Hz. Muhammed
3. Bir baba olarak hz. Muhammed
4. Bir dede olarak Hz. Muhammed
5. Hz. Muhammed ve ailesinin öörnek davranışları
6. Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin 
7. Bir sure tanıyorum: Kevser suresi ve anlamı


KAZANIM SAYISI 5

DERS SAATİ 16

8 HAFTADA İŞLENECEK

5.4.1. Hz. Muhammed’in Hz. Hatice ile evlilik sürecini özetler.

► Hz. Muhammed'in Hz. Hatice'den olan çocuklarının adlarını belirtir.

5.4.2. Hz. Muhammed’in aile içi iletişimine örnekler verir. 

► Hz. Muhammed'in eş, baba ve dede olarak aile içierisinde ortaya koyduğu örnek davranışlarına yer verilir.Onun eş, çocuk ve torunlarına olan sevgisi hadislerden örneklerle açıklanır.

► Hz. Muhammed'in aile bireylerine danışmasına ve onların görüşlerine değer vermesine vurgu yapılır.

5.4.3. Hz. Muhammed’in aile fertlerinin güzel davranışlarını değerlendirir.

5.4.4. Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in ahlaki erdemlerini kendisine örnek alır.

► Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'in hayatı, sahih kaynaklarda yer alan rivayetler ışığında ayrıntıya girilmeden ele alınır.

5.4.5. Kevser suresini okur, anlamını söyler.

► Kevser suresi ile ilgili kısa açıklamalara yer verilir. Bu kapsamda kevser'in farklı anlamları oldupuna değşnilir. Ayrıca kevser'in bolluk, bereket ve neslin çoğalması anlamlarını içerdiğine, Allah'ın Hz. Peygamber'e pek çok nmet verdiğine, bu nimetlerden birinin de Hz. Peygamber'in neslini devam ettiren Hz. Fatıma olduğundan bahsedilir.

Anahtar Kavramlar

merhamet, erdem , kevser

► Konular günlük hayattan ve öğrencilerin somut deneyimlerinden örneklerle işlenir. Vecize, deyiş, nefes, şiir ve beyit gibi düzeye uygun edebi metinlerden yararanılır.5. ÜNİTE ÇEVREMİZDE DİNİN İZLERİ

KONULAR
1. Mimarimizde dinin izleri
2. Musıkimizde dinin izleri
3. Edebiyatımızda dinin izleri
4. Örf ve adetlerimizde dinin izleri
5. Bir peygamber tanıyorum: Hz. Süleyman as.

KAZANIM SAYISI 5

DERS SAATİ 14

7 HAFTADA İŞLENECEK

5.5.1. Mimarimizde yer alan dini motifleri inceler.

Cami ve bölümlerine de görselleriyle birlikte yer verilir.

5.5.2. Musikimizde dinin izlerine örnekler verir. 

► Cami musıkisinden tekbir, ezan, sala gibi örneklere öğrenci seviyesine göre yer verilir.

► Tasvvuf musıkisi, Türk sanat müziği ve halk müziği ile çocuk şarkılarından örnekler verilmesine özen gösterilir.

5.5.3. Edebiyatımızdan dinin izlerine örnekler verir.

► Çocuk edebiyyatından şiir, hikaye, asal gibi öğrenci seviyesine uygun örnekler verilmesine özen gösterilir.

5.5.4. Örf ve adetlerimizde yer alan dini unsurları fark eder.

► Düğün, sünnet, isim koyma, mevlit merasimleri, kandiller ve bayramlaşma ile sınırlandırılır.

5.5.5. Hz. Süleyman’ın hayatını özetler.

 
► Kazanım sahih kaynaklarda yer alan rivayetler ışığında ayrıntıya girilmeden ve öğrenci düzeyi dikkate alınarak ele alınır.Ayrıca Mescid-i Aksa'nın inşasına ve müslümanlar için önemine vurgu yapılır.

Anahtar Kavramlar

örf, adet, mimari, musıki, edebiyat, mescid-i aksa

► Konular günlük hayattan ve öğrencilerin somut deneyimlerinden örneklerle işlenir. Vecize, deyiş, nefes, şiir ve beyit gibi edebi metinlerden yararlanılır.