• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/gokhanaycom
  • https://twitter.com/gokhanaycom
  • https://www.instagram.com/gokhanaycom/
  • https://www.youtube.com/c/gokhanaycom
    • 2010 yılından beri sizlerle...
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi15
Bugün Toplam205
Toplam Ziyaret1937887
DKAB AKADEMİ OYUN
DKAB TABU OYUNU
OKUL ZİLİ SESLERİ
SINAV GÖREVİ

6. SINIF SUNULARI


►DİKKAT!!! Tüm kazanımlara ait sunular yüklendi.

Kazanımlara tıklayıp indirebilirsiniz.


6. SINIF

1. ÜNİTE PEYGAMBER VE İLAHİ KİTAP İNANCI

Konular

1. Allah'ın elçileri: Peygamberler

2. Peygamberlerin özellikleri ve görevleri
3. Peygamberler insanlar için en güzel örnektir
4. Vahiy ve vahyin gönderiliş amacı
5. ilahi kitaplar
6. Bir peygamber tanıyorum: Hz. Adem as.
7. Bir dua tanıyorum: Kunut Duaları ve Anlamları

KAZANIM SAYISI 7

DERS SAATİ 16

8 HAFTADA İŞLENECEK

6.1.1 Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar.

► Kuran'da adı geçen peygamberlerden örnekler verilir.

6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar.

► Mucize kavramına, öğrencilerin seviyeleri dikkate alınarak kısaca yer verilir.

6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder.

6.1.4. Vahyin gönderiliş amacını araştırır.

► Vahiy kavramı öğrenci düzeyine uygun olarak ele alınır.

6.1.5. İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir.

► Kuranı Kerimi okumanın ve anamanın önemine kısaca değinilir.


► Kültürümüzden Kurana saygıyla ilgili örneklere yer verilir.

6.1.6. Hz. Adem’in hayatını ana hatlarıyla özetler.

► Kazanım Bakara ve Araf suresindeki ilgili ayetler çerçevesinde ele alınır.

6.1.7. Kunut dualarını okur, anlamını söyler.

► Kunut duaları ile ilgili kısa açıklamalara ve duanın nerelerde okunduğunu içeren bilgilere öğrenci seviyesine göre yer verilir.


Anahtar Kavramlar

nübüvvet, risalet, davet, tebliğ

► Deyiş, nefes, şiir ve beyit gibi düzeye uygun edebi metinlerden yararanılır.
2. ÜNİTE NAMAZ

Konular

1. Namaz ibadeti ve önemi

2. Namaz çeşitleri

3. Namazın kılınışı

4. Bir peygamber tanıyorum: Hz. Zekeriya as.

5. Bir sure tanıyorum: Fil suresi ve Anlamı

KAZANIM SAYISI 5

DERS SAATİ 16

8 HAFTADA İŞLENECEK

6.2.1 İslam’da namaz ibadetini önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar.

► Namazın insanın ahlaki gelişimi üzerindeki etkisine de değinilir.

6.2.2. Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır.

► Farz, vacip ve nafile namazlar kısaca ele alınır.

6.2.3. Namazın kılınışına örnekler verir. 

► Namazın farzları, ezan ve kamet kısaca ele alınır.

► Namazların kılınışında beş vakit, cuma, bayram, cenaze ve teravih namazlarına yer verilir.


► Camilerin toplumsal fonksiyonuna ve cemaatle naazın önemine de kısaca değinilir.

► DİJİTAL ETKİNLİK 1

6.2.4. Hz. Zekeriya’nın hayatını ana hatlarıyla tanır.

6.2.5. Fil suresini okur, anlamını söyler.

► Fil suresi ile ilgili kısa açıklamalara yer verilir, surede verilen mesajlar belirlenir.

 

Anahtar Kavramlar

namaz, salat, ezan, kamet, cami

► Namazla ilgili konuların öğretiminde mezheplerin farklı anlayış ve uygulamaları ihtiyaç duyulması halinde öğretemenler tarafından açıklanır.

 


3. ÜNİTE ZARARLI ALIŞKANLIKLAR (Kazanım videoları tamamlandı.)

Konular

1. Bazı zararlı alışkanlıklar


2. Zararlı alışkanlıklara başlama sebepleri

3. Zararlı alışkanlıklardan korunma yolları

4. Bir peygamber tanıyorum: Hz. Yahya as.

5. Bir sure tanıyorum: Tebbet suresi ve anlamı


KAZANIM SAYISI 6

DERS SAATİ 12

6 HAFTADA İŞLENECEK

6.3.1. İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 

► Sigara kullanmak, alkollü içki içmek, kumar oynamak, uyuşturucu madde kullanmak gibi zararlı alışkanlıklara yer verilir.

► Zararlı alışkanlıkların bireysel ve toplumsal hayat üzerindeki olumsuz yansımalarına da değinilir.

6.3.2. Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular.

6.3.3. Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır.

6.3.4. Zararlı alışkanlıklardan kaçınmaya istekli olur.

6.3.5. Hz. Yahya’nın hayatını ana hatlarıyla tanır.

6.3.6. Tebbet Suresini okur, anlamını söyler.

► Tebbet suresi ile ilgili kısa açıklamalara yer verilir, surede verilen mesajlar belirlenir. 


Anahtar Kavramlar
haram, mekruh, kul hakkı, bağımlılık


► Öğrencilerin çevresindeki gözemlerinden yararlanılır, olumsuz tutum ve davranışlara olumlu, akılcı ve eleştirel bir şekilde yaklaşılır. Vecize, deyiş, nefes,şiir ve beyit gibi edebi metinlerden yararlanılır.

 

4. ÜNİTE HZ. MUHAMMEDİN HAYATI

Konular

1. Hz. Muhammed'in Daveti: Mekke Dönemi
2. Hicret
3. Hz. Muhammed'in Daveti: Medine Dönemi
4. Bir sure tanıyorum: Nasr Suresi ve Anlamı

KAZANIM SAYISI 4

DERS SAATİ 16

8 HAFTADA İŞLENECEK

6.4.1. Hz. Muhammed’in davetinin Mekke dönemini değerlendirir. 

► Hira günlerine,

► İlk nazil olan ayetlerin içeriğine,

► ilk müslümanlar ve özelliklerine,

► Hz. Muhammed'in davete yakın çevresinden başlama sebeplerine,

► Davetin yaygınlaşmasma aşamasında İslam davetine karşı oluşan olumlu ve olumsuz tepkilere,

► Habeşistan hicretlerine, boykot yıllarına, Hz. Ömer ve Hz. Hamza'nın müslüman olmalarına, Hz. Hatice ve Ebu Talib'in vefatlarına, İsra Miraç olayına ve Taif yolculuğuna kısaca yer verilir.

6.4.2. Medine’ye hicretin sebep ve sonuçlarını irdeler.

►  Medine'den gelen heyetlerle yapılan görüşmelere,

► Hz. Ali ve Hz. Ebu Bekir'in hicretteki rolüne yer verilir.

6.4.3. Hz. Muhammed’in davetinin Medine dönemini değerlendirir. 

► Mescid-i Nebi'nin toplumsal işlevine,


► Hz. Muhammed'in sosyal barış sağlama ve eğitim öğretim konusundaki faaliyetlerine,

► Müşriklerle ilişkiler kapsamında Bedir, Uhud ve Hendek gazvelerine, Hudeybiye antlaşmasına ve Mekke'nin fethine,

► Diğer din mensupları ile ilişkiler konusunda Medine'de Yahudilere, Necran Hıristiyanlarına, İslam'a davet mektuplarına ve bazı bölgelere gönderilen elçilere,

► Veda Haccı ve Veda Hutbesine, bu kapsamda Hz. Peygamberin ümmetine bıraktığı iki emanete (farklı rivayetleri ile birlikte)

► Hz. Muhammed'in vefatına, vefatının sahabe üzerinde bıraktığı tesire yer verilir.


6.4.4. Nasr Suresini okur, anlamını söyler.

► Nasr suresi ile ilgili kısa açıklamalara yer verilir. Surede verilen mesajlar belirlenir.

 
Anahtar Kavramlar

davet, tebliğ, hicret, sahabi, ensar, muhacir, mescit

► Öğrencilerin çevresindeki gözemlerinden yararlanılır. Vecize, deyiş, nefes,şiir ve beyit gibi edebi metinlerden yararlanılır.

 
5. ÜNİTE TEMEL DEĞERLERİMİZ

Konular

1. Toplumumuzu Birleştiren Temel Değerler

2. Dini Bayramlar, Önemli Gün ve Geceler

KAZANIM SAYISI 2

DERS SAATİ 12

6 HAFTADA İŞLENECEK

6.5.1. Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder.

► Din ve dini değerlerin toplumsal bütünleşmeye katkısına,


► Peygamber ve ehl-i beyt sevgisinin toplumumuzu birleştirmedeki rolüne,

► Vatanımıza, milletiize, bayrağımıza ve milli marşımıza karşı görev ve sorumluluklarımıza yer verilir.

► Şehit ve gazilerimize karşı olan minnet ve şükran borcumuz üzerinde durulur.

6.5.2. Dini bayramların, önemli gün ve gecelerin toplumsal bütünleşmeye olan katkısını yorumlar.


► Cuma günü, Ramazan Bayramı ve Kurban bayramı ile kandillerin toplumsal bütünleşmeye olan katkısına değinilir.Anahtar Kavramlar

din, değer, şehitlik, gazlik, bayram, kandil

► Milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirici, sevgi, saygı, dostluk bağlarını pekişitren, vatan, millet, bayrak, şehitlik, gazilik gibi temel değerlerin öğrenciler tarafından içselleştirilmesine yönelik anlatımlara yer verilir. Ayet, hadis, atasözü, vecize, beyit,ilahi, nefes ve deyişlerden örnekler verilmesine özen gösterilir.ANKARA NAMAZ
DKAB TELEGRAM GRUBU
İLAHİ KOROSU
SEÇME ŞİİRLER
TAVSİYE FİLMLER
BİLİŞİM KURSU
Etkinlikler
AFAD DEPREM