• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/gokhanaycom
 • https://twitter.com/gokhanaycom
 • https://www.instagram.com/gokhanaycom/
 • https://www.youtube.com/c/gokhanaycom
  • 2010 yılından beri sizlerle...
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi7
Bugün Toplam249
Toplam Ziyaret1850351
DKAB AKADEMİ OYUN
DKAB TABU OYUNU
OKUL ZİLİ SESLERİ
SINAV GÖREVİ

8. SINIF SUNULARI

DİKKAT! Tüm kazanımlara ait sunular yüklendi.

Kazanımlara tıklayarak indirebilirsiniz.


8. SINIF

1.ÜNİTE: KADER İNANCI   

KONULAR

1. Kader ve Kaza İnancı
2. İnsanın iradesi ve kader
3. Kaderle ilgili kavramlar
4. Bir peygamber tanıyorum: Hz. Musa as.
5. Bir ayet tanıyorum: Ayete'l-Kürsi ve Anlamı


KAZANIM SAYISI 6

DERS SAATİ 14

7 HAFTADA  BİTECEK                                                                                                                                                                                               

8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar.

 • Allah’ın her şeyi bir ölçüye göre yaratmasına,
 • Sünnetullah kavramı kapsamında evrendeki fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasalara yer verilir.

 

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar.

8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder.

 

8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular.

 

8.1.5.Hz. Musa’nın (as.) hayatını ana hatlarıyla tanıtır.

 • Hz. Harun’dan (as) kısaca bahsedilir. Kazanım, A’râf , Tâhâ , Kasas surelerindeki ilgili ayetler kapsamında öğrenci düzeyi dikkate alınarak ele alınır.

 

8.1.6.Ayete’l-Kürsî’yi okur, anlamını söyler.

Ayete’l-Kürsî ile ilgili kısa açıklamalara yer verilir, ayette verilen mesajlara ve ayetin nerelerde okunduğuna değinilir.Anahtar Kavramlar

kader, kaza, sünnetullah, külli irade, cüz'i irade

► Ayet ve hadislerden ve edebi metinlerden yararlanılır. Kaderi, insan iradesi ve sorumluluğunu devre dışı bırakan pasif bir bekleyiş ve çaresizlik gibi gören yanlış kanaatleri gidermeye yönelik anlatımlara yer verilir. 

2.  ÜNİTE: ZEKAT VE SADAKA

Konular

1. İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem

2.Zekât ve Sadaka İbadeti

3. Zekât ve Sadakanın Bireysel ve Toplumsal Faydaları

4. Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Şuayb  (a.s.)

5. Bir Sure Tanıyorum: Maun Suresi ve Anlamı

Kazanım Sayısı 5

Ders Saati 14

7 HAFTADA BİTECEK                                                                                                                                                                                                                

8.2.1. İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar.

8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar.

 • Zekâtın nisap miktarı, zekât verecek ve zekât verilecek kişiler fıkhi ayrıntılara girilmeden öğrenci seviyesi gözetilerek ele alınır.

DİJİTAL ETKİNLİK 1

 

8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder.

 • İnfak Kültürünün önemine,
 • Zekâtın fakirlik ve sosyal adaletsizliğin çözüm yollarından biri olduğuna değinilir.
► DİJİTAL ETKİNLİK 1

 

8.2.4. Hz. Şuayb’in (as) hayatını ana hatlarıyla tanıtır.

 • Hz. Şuayb’in (as) “Ölçü ve tartıda hile yapmama” konusunda ortaya koyduğu duyarlılıkla ilgili Kuran-ı Kerim’den örneklere yer verilir.
 • Kazanım, sahih kaynaklarda yer alan rivayetler ışığında ayrıntıya girilmeden ve öğrenci düzeyi dikkate alınarak ele alınır.

 

8.2.5.Maun suresini okur,  anlamını söyler.

 • Maun suresi ile ilgili kısa açıklamalara yer verilir, surede verilen mesajlar belirlenir.

 
►DİJİTAL ETKİNLİK 1

Anahtar Kavramlar

Zekat, sadaka, infak, nisap, öşür

Günlük hayattan ve öğrencilerin somut deneyimlerinden örneklerle işlenir, edebi metinlere yer verilir.

 3.  ÜNİTE: DİN VE HAYAT

Konular

1. Din, Birey ve Toplum

2. Dinin Temel Gayesi

3. Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Yusuf  (a.s.)

4. Bir Sure Tanıyorum: Asr Suresi ve Anlamı

Kazanım Sayısı 4

Ders Saati 14

7 HAFTADA BİTECEK

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar.

 • İslam dininin temel inanç, ibadet ve ahlaki esasları bireysel, sosyal ve iktisadi hayatla ilişkilendirerek ele alınır.

                                                                       

8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve  hedefleri analiz eder.

 • Canın korunmasında “iş sağlığı ve güvenliği” malın korunmasında “haksız kazanç, aklın korunmasında “zararlı alışkanlıklar” , neslin korunmasında “aile kurumunun önemi “ gibi konulara da değinilir.

 

8.3.3. Hz. Yusuf ‘un (a.s.) hayatından örnek ilkeler çıkarır.

 • Hz. Yusuf’un (a.s.) hayatı sahih kaynaklarda yer alan rivayetler ışığında ayrıntıya girilmeden ve öğrenci düzeyi dikkate alınarak ele alınır.

 

8.3.4. Asr suresini okur,  anlamını söyler.

 • Asr Suresiyle ilgili kısa açıklamalara yer verilir; surede verilen mesajlar belirlenir.

 

 Anahtar Kavramlar

Din, birey, toplum


Günlük hayattan ve öğrencilerin somut deneyimlerinden örneklerle işlenir, edebi metinlere yer verilir.


 

4.   ÜNİTE

HZ. MUHAMMED’İN  ÖRNEKLİĞİ  

KONULAR

1. Hz. Muhammed’in (sav) Doğruluğu ve Güvenilir Kişiliği

2.  Hz. Muhammed’in (sav) Merhametli ve Affedici Oluşu

3. Hz. Muhammed’in (sav) İstişareye Önem Vermesi

4. Hz. Muhammed’in (sav) Davasındaki Cesaret ve Kararlılığı

5. Hz. Muhammed’in (sav) Hakkı Gözetmedeki Hassasiyeti

6. Hz. Muhammed’in (sav) İnsanlara Değer Vermesi

7. Bir Sure Tanıyorum: Kureyş Suresi ve Anlamı


                                                                                                

Kazanım Sayısı 9

Ders Saati 16

8 Haftada bitecek

8.4.1. Hz. Muhammed’in (s.a.v) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar.

8.4.2. Hz. Muhammed’in (s.a.v)  merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir.

8.4.3. Hz. Muhammed’in (s.a.v) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.

8.4.4. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) cesaret ve kararlılığını örnek olaylar ile açıklar.

8.4.5. Hz. Muhammed’in (s.a.v.)  hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir.

8.4.6. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) İnsanlara verdiği değeri örneklerle açıklar.

8.4.7. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir.

8.4.8. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hikmetli söz ve davranışlarıyla İnsanları iyiye ve güzele yönlendirdiğini fark eder.

8.4.9. Kureyş suresini okur, anlamını söyler.

 • Kureyş suresi ile ilgili kısa açıklamalara yer verilir; surede verilen mesajlar belirlenir.

Anahtar Kavramlar

Üsve-i hasene, sıdk, emanet, istişare, azim

Hz. Muhammed'in hayatındaki örnek olaylarla ilgili etkinliklere yer verilir.
Ayet, hadis ve edebi metinlere yer verilir.

 

 


 


5.   ÜNİTE: KUR’AN-I KERİM’İN ÖZELLİKLERİ

KONULAR

1. İslam Dinin Temel Kaynakları

2. Kur’an-ı Kerim’in Ana Konuları

3.Kur’an-ı Kerim’in Temel Özellikleri

4. Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Nuh (a. s.)

Kazanım Sayısı 4

Ders Saati 14

7 haftada bitecek

8.5.1. İslam Dininin temel kaynaklarını tanır.

 • İslam dininin temel kaynakları; öğrenci düzeyi dikkate alınarak Kur’an ve sünnet ile sınırlandırılır.
 • İslam dininde sünnetin konumu örneklerle açıklanır.

 

8.5.2. Ayetlerden hareketle Kur’an’ın ana konularını sınırlandırır.

 • Kur’an-ı Kerim’in ana konuları; inanç, ibadet, ahlak, sosyal hayat ve kıssalar öğrenci düzeyine uygun olarak ele alınır.

 

8.5.3. Kur’an-ı Kerim’in temel özelliklerini değerlendirir.

 • Kur’an-ı Kerim’in temel özellikleri; Kur’an’ın iyiye, doğruya ve güzele yönlendirmesi, kötülüklerden sakındırması, yol göstermesi, açıklayıcı olması, insanları düşünmeye ve aklını kullanmaya yöneltmesi gibi konular öğrenci düzeyine uygun olarak ele alınır.

 

8.5.4. Hz. Nuh’un (a.s.) tevhide davetini özetler.

 • Kazanım; Yunus, Hud ve Nuh surelerindeki ilgili ayetler kapsamında ve öğrenci düzeyi dikkate alınarak ele alınır.

 

Anahtar Kavramlar

Kur’an, Furkan, sünnet, inanç, ibadet, ahlak, muamelat, kıssa.


Ayet, hadis ve edebi metinlere yer verilir.