• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/gokhanaycom
  • https://twitter.com/gokhanaycom
  • https://www.instagram.com/gokhanaycom/
  • https://www.youtube.com/c/gokhanaycom
    • 2010 yılından beri sizlerle...
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi4
Bugün Toplam55
Toplam Ziyaret1887001
DKAB AKADEMİ OYUN
DKAB TABU OYUNU
OKUL ZİLİ SESLERİ
SINAV GÖREVİ

4. SINIF SUNULARI


►DİKKAT!!! Tüm kazanımlara ait sunular yüklendi.

Kazanımlara tıklayıp indirebilirsiniz.
4. SINIF

1. ÜNİTE GÜNLÜK HAYATTAKİ DİNİ İFADELER

KONULAR

1.Günlük konuşmalarda dini ifadeler
2.Dilek ve dualarda geçen dini ifadeler
3.Bir dua tanıyorum: Subhaneke Duası ve Anlamı

KAZANIM SAYISI 4

DERS SAATİ 16

8 HAFTADA BİTECEK

4.1.1. Dini ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır.

►Allah, peygamber, euzu billahi mine'şeytani'r-racim, besmele, selam, hamd

etme ve şükür, tekbir ve salavat, estağfirullah, subhanallah ifadelerine

anlamlarıyla birlikte yer verilir. Allah konusu anlatılırken zati ve subuti sıfatlara

girilmez.

► Selam konusunda, esselamu aleykum/ selamun laeykum ifadeleri ile dilimizde

yaygın olarak kullanılan diğer selam cümlelerine yer verilir.

► Sevap, günah, helal, haram ifadeleri günlük dildeki kullanım örnekleriyle verilir.

4.1.2. Tekbir ve salavatı söyler.

► Bayram tekbirleri ve salat-u selama da anlamlarıyla birlikte yer verilir.

4.1.3. Dilek ve dualarda kullanılan dini ifadelere örnekler verir.

► Allah razı olsun, Allah'a emanet ol, Allah şifa versin, maşallah gibi günlük

hayatta kullanıdğımız dilek ve dualara yer verilir.

4.1.4.Subhaneke duasını okur, anlamını söyler.

► Subhaneke duası ile ilgili kısa açıklamalar ile duanın nerelerde okunduğuna

ilişkin bilgilere öğrenci seviyesine göre yer verilir.

 
Anahtar Kavramlar

din, dua, euzu besmele, elhamdulillah

 
►Konular, günlük hayattan ve öğrencilerinden somut deneyimlerinden örneklerle işlenir.

►Ayet, hadis, dini iade, dilek ve dualarla ilgili edebi metinlerden yararlanılır.

 

4. SINIF

2. ÜNİTE İSLAM’I TANIYALIM

KONULAR

1. İslam'ın inanç esasları
2. İslam'ın şartları
3. Kur'an-ı Kerim
4. Bir dua tanıyorum: Amentu duası ve anlamı

KAZANIM SAYISI 4

DERS SAATİ 16

8 HAFTADA BİTECEK

4.2.1. İslam’ın inanç esaslarını sıralar.

► İslam'ın altı inanç esası, öğrenci seviyesi dikkate alınarak ayrıntıya girilmeden açıklanır.

4.2.2. İslam’ın şartlarını söyler.

►İslam'ın beş şartı öğrenci seviyesi dikkate alınarak ayrıntıya girilmeden açıklanır.

4.2.3. Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili kavramları tanımlar.

►Kazanım, Kur'an-ı Kerim, ayet, sure, cüz kavramları ile sınırlandırılır.

4.2.4. Amentu duasını okur, anlamını söyler.

 ► Amentu duası ile ilgili kısa açıklamalara yer verilir.


Anahtar Kavramlar

iman, İslam, kelme-i tevhid, kelime-i şehadet, ibadet


►Konular, günlük hayattan ve öğrencilerinden somut deneyimlerinden hareketle

ayet ve hadislerden örneklerle ele alınır.3. ÜNİTE GÜZEL AHLAK

KONULAR

1. Din güzel ahlaktır.
2. İnsani ilişkilerin temeli: Sevgi ve Saygı
3. Bir sure tanıyorum: Fatiha Suresi ve Anlamı

KAZANIM SAYISI 3

DERS SAATİ 12

6 HAFTADA BİTECEK

4.3.1. Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü farkeder.

4.3.2. İnsani ilişkilerin gelişmesinde sevgi ve saygının önemini ve gerekliliğini savunur.

► Anne baba, kardeşler, akraba, komşu, arkadaş ve öğretmenlerle ilişkiler ayet ve hadislerle açıklanır.

► Güzel ahlaklı olmanın birey ve toplum hayatındaki önemine vurgu yapılır.

4.3.3. Fatiha Suresini okur, anlamını söyler.

► Fatiha suresi ile ilgili kısa açıklamalara yer verilir, surede tavsiye edilen davranışlar belirlenir ve surenin nerelerde okunduğuna değinilir.


Anahtar Kavramlar

ahlak, sevgi, saygı

 
►Konular, günlük hayattan ve öğrencilerinden somut deneyimlerinden hareketle 

 örneklerle işlenir. 

► Ayet, hadis, atasözü, vecize, beyit, ilah,, nefes gibi edebi metinlerden yararlanılır.


 

4. ÜNİTE HZ. MUHAMMED’İ TANIYALIM

KONULAR

1. Hz. Muhammed'in Doğduğu Çevre
2. Hz. Muhammed'in ailesi
3. Hz. Muhammed'in Doğumu, Çocukluk ve Gençlik Yılları
4. Hz. Muhammed'in Mekke ve Medine Yılları
5. Bir dua tanıyorum: Salli ve Barik Duaları ve Anlamları

KAZANIM SAYISI 6

DERS SAATİ 16

8 HAFTADA BİTECEK

4.4.1. Hz. Muhammed’in doğduğu çevrenin genel özelliklerini açıklar.

► Hz. Muhammed'in doğduğu çevrenin sosyal ve dini özelliklerine yer verilir.

4.4.2. Hz. Muhammed’in aile büyüklerini tanır.

4.4.3. Hz. Muhammed’in doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını özetler.

► Hz. Muhammed'in peygamberlik öncesi hayatında, sütanneye verilmesi, seyahatleri, hılfu'l-fudul'a katılması, Kabe Hakemliği, ticari hayatı ve evliliği konularına kısaca yer verilir.

► Hz. Muhammed'in çocukluk ve gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarına örnekler verilir.

4.4.4. Hz. Muhammed’in çocukluk ve gençlik yıllarındaki davranışlarını kendi hayatı ile ilişkilendirir.

► Hz. Muhammed'in cahiliye adetlerinden uzak durması vurgulanır.

► Hz. Muhammed'in amcası, dedesi ve diğer aile büyükleriyle olan ilişkileri ve amcasının evinde gördüğü yakın ilgiyle ilgili somut örnekler verilir.

4.4.5. Hz. Muhammed’in Mekke ve Medine yıllarını özetler.

► Mekke yıllarında; ilk vahyin gelmesi, davet süreci, Habeşistan hicretleri, İsra Miraç olayı, Taif yolculuğu ve Medine'ye hicret konuları kısaca verilir.

► Medine yıllarında; Medine'de İsla topluunun oluşması için yaptığı çalışmalara, Hudeybşye, Mekke'nin fethi, Veda Haccı ve Hutbesi, Hz. Muhammed'in vefatı konuları kısaca ele alınır.

4.4.6. Salli ve barik dualarını okur, anlamını söyler.

 ► Salli ve barik duları ile ilgili kısa açıklamalara ve duanın nerelerde okunduğuna ilişkin bilgilere yer verilir.

► Hz. Peygamberin ailesine ehli beyt denildiğine de değinilir.

Anahtar Kavramlar
cahiliye, Kabe, el-emin, mevlit, ehl-i beyt

 ►Konular, günlük hayattan ve öğrencilerinden somut deneyimlerinden hareketle 

 örneklerle işlenir. 

 ► Ayet, hadisler ve uygun edebi metinlerden yararlanılır.

 

5. ÜNİTE DİN VE TEMİZLİK

KONULAR

1. İslam Dini ve Temizlik

2. Bedenimi ve Giysilerimi Temiz Tutarım

3. Evimi ve okulumu temiz tutarım

4. Çevremi temiz tutarım

KAZANIM SAYISI 2

DERS SAATİ 12

6 HAFTADA BİTECEK

4.5.1. İslam dininin temizliğe verdiği öneme örnekler verir.

► İbadet temizlik ilişkisine ve abdestin alınışına değinilir.

► Ahlaki güzellik ve manevi temizlik arasında ilişki kurulur.

4.5.2. Temiz ve düzenli olmaya özen gösterir.

► Ev, okul ve çevre temizliğinin yanı sıra öğrencilerin öz bakım becerilerini geliştirecek, yemek öncesi ve sonrası el ve ağız temziliği, beden, giysi temizliği gibi konular üzerinde durulur.

Anahtar Kavramlar

abdest, taharet

 ► Konular, günlük hayattan ve öğrencilerinden somut deneyimlerinden hareketle 

 örneklerle işlenir. 

 ► Ayet, hadisler ve temiz olmayı teşvik eden atasözü, vecize, beyit, ilahi, nefes gibi edebi metinlerden yararlanılır.